Textile Machinery

602  weaving machines
602  Weaving machines DORNIER AIR JET AWV 4/S  2001 & nbsp 2,500 & nbsp EUR & nbsp auction & nbsp [No. 125971276] & nbsp
602  Weaving machines DORNIER AIR JET AWV 4/S  2001 & nbsp 2,500 & nbsp EUR & nbsp auction & nbsp [No. 125971278] & nbsp
602  Weaving machines DORNIER AIR JET AWSE 4/S  2004 & nbsp 3,000 & nbsp EUR & nbsp auction & nbsp [No. 125971280] & nbsp
602  Weaving machines DORNIER AIR JET AWSE 4/S  2004 & nbsp 3,000 & nbsp EUR & nbsp auction & nbsp [No. 125971282] & nbsp
602  Weaving machines DORNIER AIR JET LWV 4  1996 & nbsp 1,500 & nbsp EUR & nbsp auction & nbsp [No. 125971284] & nbsp
602  Weaving machines DORNIER AIR JET LWV 4/S  1992 & nbsp 1,000 & nbsp EUR & nbsp auction & nbsp [No. 125971286] & nbsp
602  Weaving machines PICANOL OMNI PLUS  2005 & nbsp 6,000 & nbsp EUR & nbsp auction & nbsp [No. 125971262] & nbsp
602  Weaving machines PICANOL OMNI PLUS  2005 & nbsp 6,000 & nbsp EUR & nbsp auction & nbsp [No. 125971264] & nbsp
604  textile finishing machines
604  SOFT SETTING BIANCALANI QUATTRO  2005 & nbsp [No. 125971241] & nbsp
604  BRUCKNER BENINGER STORK 1882/2014/1998  [No. 125966544] & nbsp
604  STORK ENGRAVING 1995/2013  [No. 125983261] & nbsp

Send this to a friend

NEWS